NBA 2K22 Patrick Baldwin Jr. Cyberface (2022 NBA Draft) - Shuajota: NBA 2K23 Mods, Rosters & Cyberfaces

NBA 2K22 Patrick Baldwin Jr. Cyberface (2022 NBA Draft)


 
Mod Description

This mod adds a cyberface (2022 NBA Draft) for Patrick Baldwin Jr. to NBA 2K22.

Author:  HC23

Release Date: 03.24.2022

Version: NBA 2K22

Category: Cyberfaces

No comments:

Post a Comment