NBA 2K22 T-Mac 3 All-Star Sneakers 4K by Mr.Star - Shuajota: NBA 2K23 Mods, Rosters & Cyberfaces

NBA 2K22 T-Mac 3 All-Star Sneakers 4K by Mr.Star


 
Mod Description


This mod adds T-Mac 3 All-Star sneakers to NBA 2K22


Author: Mr.Star

Release Date: 03.15.2022

Version: NBA 2K22

Category: Sneakers