NBA 2K22 C. J. Elleby Cyberface Update by HAO - Shuajota: NBA 2K23 Mods, Rosters & Cyberfaces

NBA 2K22 C. J. Elleby Cyberface Update by HAO


 
Mod Description


This mod adds a cyberface update for C. J. Elleby to NBA 2K22.

Author:  HAO

Release Date: 04.03.2022

Version: NBA 2K22

Category: Cyberfaces