NBA 2K22 Yi Jianlian Cyberface Update (Retro Player)

Shuajota


 NBA 2K22 Yi Jianlian CyberfaceCyberface Update for chinese player Ji Jianlian


This mod adds a cyberface for chinese center Ji Jianlian to NBA 2K22.


Author: Kyrie Young

Release Date: 05.27.2022

Version: NBA 2K22

Category: CyberfacesTags