NBA 2K23 Giannis Antetokounmpo Cyberface - Shuajota: NBA 2K24 Mods, Rosters & Cyberfaces

NBA 2K23 Giannis Antetokounmpo Cyberface


This mod adds a cyberface with an updated body model for Giannis Antetokounmpo to NBA 2K23.

Author: Igo 


Category: Cyberfaces