NBA 2K23 Phoenix Suns 2023 Portraits - Shuajota: NBA 2K23 Mods, Rosters & Cyberfaces

NBA 2K23 Phoenix Suns 2023 Portraits


 
NBA 2K23 Phoenix Suns 2023 Portraits


Mod Description

This mod adds updated portraits for Phoenix Suns roster to NBA 2K23 on PC.


Author:  leekd3535

Release Date: 08.28.2022

Version: NBA 2K22

Category: Portraits