NBA 2K23 Kobe Bryant 2001 Championship Jacket - Shuajota: NBA 2K23 Mods, Rosters & Cyberfaces

NBA 2K23 Kobe Bryant 2001 Championship Jacket


 

NBA 2K23 Kobe Bryant 2001 Championship Jacket


Description


This mod adds a Kobe Bryant 2001 Championship jacket to NBA 2K23 PC.Author: InFamous

Category: JerseysNBA 2K23 Kobe Bryant 2001 Championship Jacket